ทันตกรรมการจัดฟัน

7

การจัดฟัน ช่วยให้ฟันที่มีลักษณะ ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ให้จัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ไป อยู่ตำปหน่งที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนมาช่วยในการจัดฟัน ระยะเวลาในการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับ แต่ละคนไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี สำหรับการจัดฟันในผู้สูงอายุอาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่มีอายุน้อย...

Read More

ทัตกรรมฟอกสีฟัน

b2

ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว เป็นการแก้ไขสีฟันที่มีสีเหลืองเข้ม ที่มีสาเหตุมาจากคราบชา กาแฟ หรือเกิืดจากสีจากอาหารที่ี่รับประทานเป็นประจำ ซึ่งการมี สีฟันที่ขาวขึ้นเป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้มีความมั่นใจในการพูด และยิ้มมากยิ่งขึ้น

ทางคลินิก มีเครื่องฟอกสีฟัน Cool Light Tooth Whitening และเครื่อง...

Read More

ทันตกรรมรากฟันเทียม

image002

รากฟันเทียม (implants) คือ รากฟันที่ทำจากโลหะ เพื่อใช้ทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันของฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียไป โดยรากฟันเทียมนี้จะดูเหมือนและให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุด เมื่อจำแนกโดยดูจากกระบวนการแล้ว การปลูกรากฟันเทียมจัดเป็นศาสตร์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และยังถือว่าเป็นการทันตกรรมเพื่อความงามได้เช่นกัน...

Read More

ทันตกรรมรักษารากฟัน

xn--12ca6exarb5bxdfgb

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นวิธีการรักษารากฟันและเนื้อเยื้อที่เกิดการติดเชื้อ หรือ รากฟันที่เกิดการหัก ร้าว หรือผุ ที่ทำใหกิดอาการปวด อักเสบบวม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อในบริเวณนั้น  ทำให้กระดูกฟันบริเวณนั้นเกิดการยุบตัว การรักษารากฟันจะชวยให้เราไม้ต...

Read More

ทันตกรรมฟันปลอม

pattayadenture

ฟันปลอม คือ ฟันที่มาทดแทนฟันจากธรรมชาตอที่เราสูญเสียไป เพื่อช่วยให้การทำงานของช่องปากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ชนิดของฟันปลอม

หลักๆแล้วฟันปลอมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ฟันปลอมแบบถอดได้ และ ฟันปลอมแบบติดแน่น

 ...

Read More

การรักษาโรคเหงือก

Recession

การรักษาโรคเหงือก Gingivitis (โรคปริทันต์) จะมีอาการอักเสบของเหงือก อาจเกิดมาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น การสูบหรี่มาก หรืออาจเป็นผลขางเคียงจากการรับประทานยาปฎิชีวนะ หรือการเปลี่ยนแปลฮอร์โมนภายในร่างกาย

ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าเกิดเหงือกอักเสบ
1...

Read More

ผ่าฟันคุด

teeth

ฟันคุด เป็นลักษณะของฟันกรามแท้โผล่ขึ้นพ้นกระดูกแลพเหงือกมาไม่หมด อาจมาจากหลายๆสาเหตุ เช่น ผลกระทบจากฟันข้างเคียงที่บดบังทำให้ไม่สามารถขึ้นมาได้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงอายุ 18-25 ปี

ลักษณะฟันคุด

  • บางคนอาจอาการบวมที่หน้า
  • ปวดบวมบริเวณเหงือก
  •  การอักเสบและติดเชื้อ
  • เป็นฝีในช่องปาก...
Read More