ทัตกรรมฟอกสีฟัน

b2

ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว เป็นการแก้ไขสีฟันที่มีสีเหลืองเข้ม ที่มีสาเหตุมาจากคราบชา กาแฟ หรือเกิืดจากสีจากอาหารที่ี่รับประทานเป็นประจำ ซึ่งการมี สีฟันที่ขาวขึ้นเป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้มีความมั่นใจในการพูด และยิ้มมากยิ่งขึ้น

ทางคลินิก มีเครื่องฟอกสีฟัน Cool Light Tooth Whitening และเครื่องฟอกสีฟัน Laser Tooth Whitening ไว้บริการ ซึ่งข้อดีของเครื่องฟอกสีฟันทั้ง 2 ชนิดนี้ คือ จะไม่ทำให้เกิดความร้อนหรือการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ ในช่องปาก และฟันในขณะที่ทำการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน สามารถทำได้ 2 วิธีหลักๆคือ

1. การฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาวภายในคลินิก มีระยะเวลาในการทำในแต่ละครั้ง คือประมาณ 30 นาที – 90 นาที คุณก็จะมีฟันที่ขาว สวยในทันทีหลังจากที่ฟอกสีฟันเสร็จ ซึ่ง หรือ การฟอกสีฟันขาวภายในคลินิก เป็นวิธีที่จะต้องทำในคลินิกทันตกรรมเท่านั้น ทันตแพทย์จะเป็นผู้ทำ ใช้น้ำยาฟอกสีฟัน Hydrogen Peroxide ที่มีความเข้มข้น 30-35 %

2. การฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาวซึ่งสามารถถทำเองได้ที่บ้าน โดยทันตแพทย์จะเตรียม อุปกรณ์ชุดฟอกสีฟันที่บ้านให้ แต่คนไข้ต้องกลับมาตรวจเป็นระยะตามที่ทันตแพทย์นัด ส่วน น้ำยาฟอกสีที่ใช้ก็จะเป็นประเภทเดียวกับการฟอกสีฟันภายในคลินิกทันตกรรม แต่จะมีความ เข้มข้นที่น้อยกว่า คือ ประมาณ 2-10% ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้งาน ส่วนวิธีการ และ ขั้นตอนในการฟอกสีฟันที่บ้านก็ไม่ยาก เพียงหยดน้ำยาฟอกสีฟัน ลงในถาดฟันยางที่ทันตแพทย์ ทำเฉพาะไว้สำหรับแต่ละคน จำนวนน้ำยาที่ใส่ลงในถาดก็ประมาณเพียง 1 เมล็ดถั่วเขียวสำหรับ ฟันแต่ละซี่ที่ต้องการฟอกสีฟัน แล้วสวมฟันยางไว้ วันละ 1-2 ชม. ทุกวัน ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสีฟันที่ขาวขึ้น ซึ่งคุณสามารถฟอกสีฟันด้วยวิธีนี้ทำจนกว่าคุณ จะพอใจในสีของฟันที่ขาวขี้นแล้วจึงหยุด หลังจากนั้นก็อาจจะทำเช่นเดิมอีกเพียงสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเป็นการคงสภาพความขาวของฟันไว้ และที่สำคัญคุณจะต้องกลับไปพบทันตแพทย์ตามที่นัด เพื่อเป็นการตรวจเช็คสภาพของฟันและ ฟันยางเป็นระยเวลาตามที่ทันตแพทย์กำหนด

โดยทั่วไป ระยะเวลาที่ทำการฟอกสีฟันที่บ้าน หรือ ฟอกฟันขาวที่บ้านนั้น ขึ้นอยู่กับความเหลืองของ สีฟัน ถ้าฟันมีสีเหลืองไม่มากก็อาจจะ ใช้เวลาในการฟอกสีฟันที่บ้านเพียง 1-2 สัปดาห์ แต่ถ้าหากฟันมี สีเหลืองเข้ม หรือสีเทาอ่อนก็อาจจะต้องฟอกให้ขาวได้นานมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปประมาณ 4-6 สัปดาห์

 

ข้อควรปฏิบัติทั่วไปภายหลังทำการฟอกสีฟัน

  • การแปรงฟันให้สะอาดหลังอาหารทุกมื้อ ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน เพื่อทำความสะอาดตามซอกฟัน
  • ควรตรวฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก หากมีหินปูน หรือฟันผุ ทันตแพทย์ก็จะทำการขูดหินปูนหรือ อุดฟันให้ตามลักษณะอาการที่พบ
  • ควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใย เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้นและไม่ควรรับประทานอาหารที่มีความหวานมาก หรือ อาหารที่มีความเหนียวสูง

 

ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากที่ทำการฟอกสีฟันที่คลินิก

  • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีสี เป็นเวลา 2 วันภายหลังจากที่ทำการฟอกสีฟันที่คลินิก
  • ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีสีเข้ม เป็นเวลา 2 วันภายหลังจากที่ทำการฟอกสีฟันที่คลินิก
  • ภายหลังจากการรับประทานอาหาร ควรที่จะทำการแปรงฟันทันที
  • ควรใช้ไหมขัดฟันทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดพวกคราบอาหาร และเศษอาหารตามบริเวณซอกฟัน
  • ไม่ควรสูบบุหรี่ เป็นเวลา 2 วันหรือถ้าจำเป็นต้องสูบบุหรี ก็ควรแปรงฟันทันทีภายหลังจากการสูบบุหรี่
  • ไม่ควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีสี เป็นเวลา 2วันภายหลังจากที่ทำการฟอกสีฟันที่คลินิก