ทันตกรรมฟันปลอม

pattayadenture

ฟันปลอม คือ ฟันที่มาทดแทนฟันจากธรรมชาตอที่เราสูญเสียไป เพื่อช่วยให้การทำงานของช่องปากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ชนิดของฟันปลอม

หลักๆแล้วฟันปลอมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ฟันปลอมแบบถอดได้ และ ฟันปลอมแบบติดแน่น

 

ฟันปลอมชนิดถอดได้

ฟันปลอมชนิดนี้ สามารถนำออกมาทำความสะอาดได้ ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายในการทำฟันปลอมชนิดนี้จะถูกว่าการทำฟันปลอมอย่างอื่น แต่ฟันปลอมชนิดนี้มีขนาดใหญ่กว่าฟันปกติ อาจทำให้การรับประทานอาหารไม่ค่อยสะดวกและการออกเสียได้ไม่ชัดเจน

 

ฟันปลอมชนิดติดแน่น

เป็นฟันปลอมถาวรชนิดติดแน่นที่จะยึดในช่องปาก โดยผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ ฟันปลอมชนิดนี้จะยึดอยู่โดย การใช้ฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม ข้อดีของฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ฟันปลอมชนิดนี้จะไม่ขยับหรือหลวมหลุดในขณะพูดหรือเคี้ยวอาหาร ทำให้ผู้ที่ใส่มีความมั่นใจ ฟันปลอมจะมีขนาดชิ้นงานที่ค่อนข้างเล็ก ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากแรงจากการบดเคี้ยว จะถูกถ่ายทอดไปสู่ฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่ใช้เป็นหลักยึดฟันปลอมโดยตรง เช่นทันตกรรมรากเทียม ก็เป็นการทำฟันปลอมชนิดถาวร

 

ฟันปลอมทั้งปาก

การทำฟันปลอมชนิดนี้ สำหับผู้ที่ไม่มีฟันที่แท้จริงจากธรรมชาติเหลืออยู่เลย

 

ประโยชน์การทำฟันปลอม

- ทำให้บดเคียวอาหารได้ดีขึ้น
- ให้เสริมสร้างบุคคลิกภาพและความมั่นในการยิ้มหรือสนทนา
- ช่วยรักษารูปหน้าให้คงเดิม เพราะเมื่อเราไม่มฟันในช่องปากรูปหน้าของเราจะเปลี่ยนไป