การรักษาโรคเหงือก

Recession

การรักษาโรคเหงือก Gingivitis (โรคปริทันต์) จะมีอาการอักเสบของเหงือก อาจเกิดมาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น การสูบหรี่มาก หรืออาจเป็นผลขางเคียงจากการรับประทานยาปฎิชีวนะ หรือการเปลี่ยนแปลฮอร์โมนภายในร่างกาย

ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าเกิดเหงือกอักเสบ
1.เกิดเลือกออกตามไร่ฟัน เวลาแปรงฟันติดต่อกัน
2.มีอาการบวมแดงที่เหงือ มีหนองฝีปรากฎ เมื่อกดไปที่เหงือก
3.ตำแหน่งของฟันมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อสบฟันฟันจะไม่สบกัน
4.มีกลิ่นปาก และลมหายใจเหม็น

 

การรักษาโรคเหงือก

ในระยะแรกของเหงือกอัเสบ ทำได้โดยการแปรงฟันหรือการใช้ไหมขัดฟัน การดูแลสุขภาพปากและฟันที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบแบคทีเรียสะสม   การทำความสะอาดช่องปากด้วยทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนที่แข็งตัวออกจากฟันและร่องเหงือก ถ้ามีอาการมาก อาจจะต้องทำการรักษารากฟัน ซึ่งจะช่วยดูแลรากฟันไม่ให้หินปูนเข้าไปสะสมได้ง่าย

 

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ชาวยให้ผู้ที่มีเหงือกเจริญเติบโตในส่วนหน้าของฟันมากกว่าปกติ ทำให้เห็นเหงือก
มากเวลายิ้ม การทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก คือการผ่าตัดเหงือกส่วนน้อยออกไป
ทำให้เวลายิ้มฟันสวยขึ้น

 

ศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก

การทำศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก คือการนำชิ้นส่วนของเหงือกจากส่วนอื่นของ
ช่องปาก หรือเลื่อนเหงือกจากบริเวณใกล้เคียง มาปลูกในตำแหน่งใหม่ ใช้มากในกรณีเหงือกร่นอย่างรุนแรง

 

การทำศัลยกรรมเหงือก

การทำศัลยกรรมเหงือกคือ วิธีการที่อาศัยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเล็ก ๆ จากเพดานเหงือก
หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ยึดติดกันแน่น
ถ้าเหงือกเกิดอาการร่นและปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแล การร่นของเหงือกจะเพิ่มมากขึ้น
โดยอาจจะสูญเสียกระดูกกรองรับฟันรวมไปด้วย และการร่นของเหงือกมีผลให้เกิด
อาการเสียวฟันเวลาที่ทานอาหารร้อนและเย็น และยังทำให้เหงือกและฟัน
ดูไม่สวยงาม และอาการเหงือกร่นอาจนำไปสู่ขั้นรุนแรงทำให้สูญเสียฟันได้