ทันตกรรมรักษารากฟัน

xn--12ca6exarb5bxdfgb

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นวิธีการรักษารากฟันและเนื้อเยื้อที่เกิดการติดเชื้อ หรือ รากฟันที่เกิดการหัก ร้าว หรือผุ ที่ทำใหกิดอาการปวด อักเสบบวม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อในบริเวณนั้น  ทำให้กระดูกฟันบริเวณนั้นเกิดการยุบตัว การรักษารากฟันจะชวยให้เราไม้ต้องถอนฟันที่ติดเชื้อออก

ขั้นตอนการรักษารากฟัน
1.ให้ทันตแพทย์ตรวจ และถ่ายเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูรากฟัน ที่มีการติดเชื้อ
2.ฉีดยาชา เพื่อเปิดโพรงและตัดเนื้อเยื้อที่ติดเชื้อทิ้ง
3.แล้วทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในส่วนของรากฟันและบริเวณที่ติดเชื้อ อาจต้องทำหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดจริง
4.ทันตแพทย์จะทำการปิดปากโพรงประสาทฟัน
5.ขั้นตอนต่อมาจะทำการครอบฟันและทำเดือยฟัน เพราะฟันที่ต้องรักษารากฟันนั้น จะมีความแข็งแรงน้องลงกว่าฟันปกติ การทำเดือยฟันและการครอบฟัน จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและช่วยปกป้องฟันซี่นั้นด้วย
6.เมื่อทำการรักษารากฟันเรียบร้อยแล้ว การทำความสะอาดฟันและช่องปากก้เป็นสิ่งที่สำคัญ
7.ทันตแพทย์จะนัดตรวจทุกๆ6เดือนเพื่อติดตามผลการรักษา

 

ประโยชน์ของการรักษารากฟัน
1.ช่วยให้ซี่ฟันที่ติดเชื้อ ไม่ต้องถอนออก
2.ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่รากฟันและเนื้อเยื้อ
3.ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียแพร่เชื้อไปสู้บริเวณอื่น
4.ช่วยลดความเจ็บปวดที่เกิดจากการอักเสบของรากฟัน