ผ่าฟันคุด

teeth

 

 

ฟันคุด เป็นลักษณะของฟันกรามแท้โผล่ขึ้นพ้นกระดูกแลพเหงือกมาไม่หมด อาจมาจากหลายๆสาเหตุ เช่น ผลกระทบจากฟันข้างเคียงที่บดบังทำให้ไม่สามารถขึ้นมาได้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงอายุ 18-25 ปี

 

ลักษณะฟันคุด

 • บางคนอาจอาการบวมที่หน้า
 • ปวดบวมบริเวณเหงือก
 •  การอักเสบและติดเชื้อ
 • เป็นฝีในช่องปาก
 •  คราบหินปูนและแบคทีเรียบนฟันและซอกเหงือก
 • สามารถเกิดการผุได้ง่ายเนื่องจากเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาด
 • การเกิดต่อมน้ำหรือก้อนซีสในเหงือก
 • โรคเหงือกและขากรรไกร

 

ทำไมต้องผ่าฟันคุด

 • จะทำให้มีอาการเจ็บปวด และมีกลิ่นปาก
 • ไม่มีประโยชน์ในการใชงาน
 • มีผลกระทบต่อการสบของฟัน เพราะฟันขึ้นมาไม่สมบรูณ์
 • เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหงือก หรือสามารถก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือก
 • ทำให้การทำความสะอาดลำบาก ทำให้เกิดมีฟันผุตามมา
 • เป็นสาเหตุให้การบูรณะฟันซี่ข้างเคียงทำได้อย่างยากลำบาก