อัตราบริการ

 

ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) ฟรี
เอ็กซเรย์ฟัน (Periapical film) 150
เอ็กซเรย์จัดฟันฟิลม์ใหญ่ 500
ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 700-1,000
อุดฟัน (Filling)
อุดชั่วคราว 300
อุดฟันด้วยอมัลกัม/ด้าน 600
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน 600
ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) 4,500
ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 7,500
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 7,500
ฟอกสีฟันที่บ้าน(น้ำยาหลอดเดียว) 3,900
ฟอกสีฟันด้วยระบบแสง Cool-light 4,300
ฟอสีฟันด้วยเลเซอร์ 6,800-
ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ 1,500-2,000
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 500
จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น เริ่มต้นที่ 38,000
Retainer (ต่อชิ้น) 2,000
เผือกกันสบฟัน 3,000 / ชิ้น
การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic)
ฟันหน้า 3,500-5,000
ฟันกรามน้อย 6,000
ฟันกราม 8,000
ดึงประสาทฟัน 500
รากฟันเทียม รวมครอบฟัน 55,000-60,000
ศัยกรรมช่องปาก (Oral surgery)
ถอนฟันอย่างง่าย 600-800
ถอนฟันอย่างยาก 1,000-1,500
ผ่าฟันคุด 1,500-2000
ผ่าฟันคุด(มีการตัดกระดูก) 1,500-4,000
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic)
ฟันปลอมฐานพลาสติก 2,000-8,000
ฟันปลอมโลหะ 8,000-12,000
ฟันปลอมครึ่งปาก 8,000-12,000
ฟันปลอมทั้งปาก 15,000-20,000
เดือยฟัน 3,000-3,500
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา 7,500
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง 10,000-15,000
ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน 10,000-15,000
ครอบชั่วคราว 1,500
รื้อครอบฟันต่อซี่ 500
เติมฟัน 600
โรคเหงือก
root planing 1,500-2,000 / ด้าน
ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment)
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 6,000-8,000
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 3,000-5,000
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ 3,000