โปรโมชั่น

 

โปรโมชั่นจัดฟัน

  • จัดฟันราคาเริ่มต้นเพียง 38,000 ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา
  • ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา  500  บาท
  • เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 400  บาท  2 ฟิลม์

 

หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ และถ้าหากยังไม่เสร็จ  ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ (* การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ)

  •   หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2000 บาท/ชิ้น