ทันตกรรมการจัดฟัน

7

การจัดฟัน ช่วยให้ฟันที่มีลักษณะ ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ให้จัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ไป อยู่ตำปหน่งที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนมาช่วยในการจัดฟัน ระยะเวลาในการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับ แต่ละคนไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี สำหรับการจัดฟันในผู้สูงอายุอาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่มีอายุน้อย

 

ประโยชน์การจัดฟัน

 1.  ช่วยเสริมบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจ ในการสนทนา และยิ้มแย้มอย่างมั่นใจ
 2. การทำความสะอาดฟันง่ายขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบน้อยลง
 3. สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ทำให้การออกเสียงชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น
 5. ลดการเสี่ยงต่อใส่ฟันปลอมในอนาคตได้

 

ขั้นตอนการจัดฟันกับทันตแพทย์

 1. ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปาก เพื่อสร้างโมเดลฟันของคุณขึ้นมา
 2.  เอ็กซเรย์ใครงสร้างของใบหน้า และกระดูกขากรรไกร 2 ฟิลม์ คือเอ็กซเรย์ทางด้านหน้าตรง และเอ็กซเรย์ทางด้านข้าง
 3. ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟันของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการรักษา ร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ และโมเดลฟัน
 4. ต้องมีการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนเพื่อเตรียมสภาพช่องปากให้พร้อมก่อนที่จะ ติดเครื่องมือจัดฟัน

 

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่จัดฟัน 

 1. การกัด เคี่ยวของแข็ง ของเหนียว
 2. ควรงดการสูบบุหรี่